Skalowanie w biznesie

Nowy model biznesu to taki, który na każdym etapie rozwoju zakłada możliwość łatwego rozszerzania projektu. Skalowanie to bardzo istotna sprawa w planowaniu każdego biznesu, łatwa do wprowadzenia, zwłaszcza w przedsięwzięciach związanych z tworzeniem programów informatycznych. Branża internetowa to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin biznesu. Postęp w szeroko rozumianej informatyce jest bardzo duży i dynamiczny. Dobrze działający zespól informatyków musi reagować błyskawicznie na tworzące się wyzwania. W celu uniknięcia opóźnień w realizacji wytyczonych zadań, w początkowym okresie tworzenia programu, zakłada się możliwość dokonywania zmian i rozszerzeń. Na tym opiera się i do tego celu służy skalowanie. Są dwa podstawowe kierunki rozwoju, jeden zakłada dojście do określonego z góry założonego celu, i na tym zakończenie prac. Inny już w fazie początkowej przyjmuje możliwość rozszerzenia na każdym etapie projektowania. Takie działanie ma jeden cel uniknięcie niepotrzebnych i nieprzewidzianych zmian, pociągających dodatkowe koszty.

startup